Bonitácia

13.05.2013 17:58

Dňa 11.5.2013 sa Alina z Kamenného Mlyna zúčastnila rebonitácie v Pohraniciach, kde získala kód 5GV/55 P 2tr.