Náš teamový partner

Peter Bôrik a jeho

Alina z Kamenného Mlyna

O: Javir vom Talka Marda

M: Zuzy Eqidius